— 3207 —

Κωδικός 3207

  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΜΑΥΡΟ, KAΦΕ
  • Χωράει ταυτότητα
  • Διαστάσεις: 12,5x9cm
  • Τιμή: 8,60€
  • RFID PROTECTION